הדוד, אינדקס אתרי קניות מרחבי העולם המבצעים משלוח חינם לישראל  
line
 
home contact about recommend home
 
line
  תנאי שימוש באתר Hadod :

מטעמי נוחות נוקט התקנון בלשון זכר, ואולם כל הנאמר בו מתייחס לנשים ולגברים כאחד.
הנך רשאי להשתמש בתכנים באתר Hadod בהתאם לכללים המפורטים להלן. אין להשתמש בתכנים באתר Hadod באופן אחר, אלא אם כן קיבלת את הסכמתם המפורשת, מראש ובכתב של הנהלת אתר Hadod לכך ובכפוף לתנאי ההסכמה (אם תינתן).
כללי
• השימוש באתר על תכניו והשירותים הניתנים בו, מוצעים לך בכפוף לקבלתך את כל התנאים הכלולים בתקנון זה.
• הגלישה באתר תחשב להסכמה מצדך לתנאים אלה.
• הנהלת האתר רשאית להשעות, לחסום או להפסיק לאלתר את גישת הגולש לשירות אם יפר את תנאי התקנון.
• הנהלת האתר רשאית לעדכן את תנאי התקנון מעת לעת.
• אין לעשות באתר או באמצעותו כל שימוש למטרות בלתי חוקיות.
• בכוונת הנהלת האתר כי האתר ושירותיו יהיו זמינים בכל עת.
• יחד עם זאת אין ביכולת הנהלת האתר להתחייב לזמינות רצופה ללא תקלות וללא "נפילות".
• כמו כן רשאית הנהלת האתר להפסיק את השימוש באתר מעת לעת לצורכי תחזוקתו וארגונו.
• לא יינתן כל פיצוי כספי/זיכוי בשל תקלות או הפסקות בשירות.
• האתר Hadod אינו אוסף מידע כלשהו על הגולשים שמשתמשים בו.
• על התקנון יחול הדין הישראלי.

הגבלת אחריות

• הנהלת האתר אינה אחראית לתוכן מודעות, "באנרים" או לכל חומר פרסומי באתר. האחריות לכך על המפרסמים בלבד.
• הימצאותם של קישורים ("לינקים") לאתרים אחרים אינם מהווים ערובה לתכנים באתרים אלה מבחינת מהימנותם, שלמותם, או מכל בחינה אחרת.
• אתר Hadod אינו אתר מכירות. אתר זה לא ייחשב כמוכר שירותים או מוצרים כלשהם למשתמש.
• תכנים המוצגים באתר שהנם של צדדים שלישיים, לרבות תכנים אשר עלו כתוצאות חיפוש באתר, אינם בבעלותו של האתר, אינם מופעלים על ידו, אינם באחריותו, והנם באחריותם הבלעדית של אותם צדדים שלישיים.
• האתר Hadod לא יהא אחראי לכל התקשרות שתיווצר בין משתמש לבין צד שלישי, • ולא יהיה אחראי לאיכות המוצרים או שירותים המוצעים למשתמש על ידי צד שלישי,לרבות לא לתנאי הרכישה, אספקתם של המוצרים או השירותים ואיכותם.
• האתר לא יהיו אחראים, ולא יישאו, במישרין או בעקיפין, בכל נזק, ישיר, עקיף, כספי או אחר, שנגרם למשתמש או לצד שלישי כלשהו עקב או כתוצאה משימוש או הסתמכות על מידע ו/או שירות שמופיע באתר ו/או באתר של צד שלישי, לרבות הפסד הכנסה ו/או מניעת רווח שייגרמו מכל סיבה שהיא.

זכויות קניין רוחני

• כל זכויות הקניין הרוחני וזכויות היוצרים בקשר לאתר הם של הנהלת האתר.
• אין להעתיק ו/או לפרסם ו/או להשתמש בתכנים המוצגים האתר ו/או לעשות בהם כל פעולה, במישרין או בעקיפין, הנך רשאי להשתמש באתרי Hadod למטרות פרטיות ואישיות בלבד. אין להעתיק ולהשתמש, או לאפשר לאחרים להשתמש, בכל דרך אחרת בתכנים מתוך אתר Hadod, לרבות באתרי אינטרנט אחרים, בפרסומים אלקטרוניים, בפרסומי דפוס וכיו"ב, לכל מטרה, בין מסחרית ובין שאינה מסחרית, שאיננה לצורך שימוש אישי ופרטי.
• אין להפעיל או לאפשר להפעיל כל יישום מחשב או כל אמצעי אחר, לרבות תוכנות מסוג Crawlers, Robots וכדומה, לשם חיפוש, סריקה, העתקה או אחזור אוטומטי של תכנים מתוך אתר Hadod. בכלל זה, אין ליצור ואין להשתמש באמצעים כאמור לשם יצירת לקט, אוסף או מאגר שיכילו תכנים מאתר Hadod.
 
   
   
line

 

twitter facebook contact google+ mail-list